Xn Khai Thác-Chế Biến Đá Xuất Khẩu An Giang (FEPESANG)

28 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (76) 3843365, (76) 3844374
Fax: (76) 3843365, 3843365
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: (76) 3843365, (76) 3844374

Giới thiệu chung

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Xn Khai Thác-Chế Biến Đá Xuất Khẩu An Giang