DNTN Tân Phát Nông Nghiệp

X. Cây Trường,Ấp 1, H. Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: (650) 3586092
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Chủ Doanh Nghiệp: Ông Trần Quang Tân
Điện thoại: (650) 3586092

Giới thiệu chung

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:DNTN Tân Phát Nông Nghiệp
  • Người đại diện: Chủ Doanh Nghiệp: Ông Trần Quang Tân