Cty Cồ Phần Công Nghệ & Sản Phẩm Nông Nghiệp

X. Bạch Đằng,Ấp 1, H. Tân Uyên, Bình Dương
Điện thoại: (650) 3637012
Fax: (650) 3637012
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Tuất
Điện thoại: (650) 3637012
Di động: 0907624463

Giới thiệu chung

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty Cồ Phần Công Nghệ & Sản Phẩm Nông Nghiệp
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Tuất