Cty TNHH Phân Bón Nông Nghiệp

Khu 8, P. Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (650) 3828373
Fax: (650) 3828373
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng
Điện thoại: (650) 3828373

Giới thiệu chung

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty TNHH Phân Bón Nông Nghiệp
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng