Danh sách Doanh nghiệp tham gia

Cty Deuck Woo TNHH

Khu Công Nghiệp Long Bình, Đường 15A, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (84-61) 3991965, (84-61) 3991966, (84-61) 3991967
Fax: (84-61) 3991968
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Lee Kang Kuk
Điện thoại: (84-61) 3991965, (84-61) 3991966, (84-61) 3991967

Giới thiệu chung

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty Deuck Woo TNHH
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Lee Kang Kuk