Cty Thiết Kế & Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Không (ADCC)

180 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38522684, (04) 38537988
Fax: (04) 38534468
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Nguyễn Bách Tùng
Điện thoại: (04) 38522684, (04) 38537988

Giới thiệu chung

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty Thiết Kế & Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Không
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Nguyễn Bách Tùng