Danh sách Doanh nghiệp tham gia

Nhà Máy Z49 - Bộ Quốc Phòng

Xã Mễ Trì,H. Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38392943, (04) 38391214
Fax: (04) 38390056
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Nguyễn Hồng Hà
Điện thoại: (04) 38392943, (04) 38391214

Giới thiệu chung

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Nhà Máy Z49 - Bộ Quốc Phòng
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Nguyễn Hồng Hà