Cty Bát Tràng TNHH Xuất Khẩu Gốm Sứ (HAMICO)

X. Bát Tràng, H. Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38740671, (04) 38741080, (04) 38740791
Fax: (04) 38740791
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Lương Ngọc Quy
Điện thoại: (04) 38740671, (04) 38741080, (04) 38740791

Giới thiệu chung

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty Bát Tràng TNHH Xuất Khẩu Gốm Sứ
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Lương Ngọc Quy