Cty Sáng Tạo TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu & In Ấn

80/8 Bà Huyện Thanh Quan, P. 9, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38465939, (08) 38435712, (08) 39350349
Fax: (08) 38435712
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Giám Đốc: Ông Vũ Anh Sơn
Điện thoại: (08) 38465939, (08) 38435712, (08) 39350349

Giới thiệu chung

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty Sáng Tạo TNHH Thiết Kế Tạo Mẫu & In Ấn
  • Người đại diện: Giám Đốc: Ông Vũ Anh Sơn