Cty Chiến Thắng Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm-Vpđd

830/60 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 13, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38624756
Fax: (08) 38624762
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: Trưởng Đại Diện: Bà Hà Thị Kim Phụng
Điện thoại: (08) 38624756

Giới thiệu chung

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Cty Chiến Thắng Cổ Phần Phát Triển Phần Mềm-Vpđd
  • Người đại diện: Trưởng Đại Diện: Bà Hà Thị Kim Phụng