Danh sách Doanh nghiệp tham gia

Chi Nhánh Cty TKV Chế Tạo Máy - Cửa Hàng SKF (SKF)

Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh
Điện thoại: (84-33) 3862516
Fax: (84-33) 3862516
Email:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Người liên hệ: :
Điện thoại: (84-33) 3862516

Giới thiệu chung

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

  • Tên công ty:Chi Nhánh Cty TKV Chế Tạo Máy - Cửa Hàng SKF
  • Người đại diện: :