Jollibee Rạch Dừa

Nhà hàng ở TP Vũng Tàu

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Hãy đánh giá 🍽️Jollibee Rạch Dừa và những trải nghiệm của bạn tại 553 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam. Chúng tôi chuyên về Fast food restaurant
Với những đánh giá của khách hàng về Jollibee Rạch Dừa ⭐️ tại 553 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam

📍 Địa chỉ: 553 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam
📞 Để đặt bàn, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: +84 254 7303 988

 🌟Tổng hợp những đánh giá của Jollibee Rạch Dừa! như sau:

Google

0.0

0 reviews
image