khánh my food – chả giò cá trích

khánh my food - chả giò cá trích

Hãy là người đầu tiên đánh giá

TP, 188/1a Đường Lò Lu, Trường Thạnh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Google

0.0

0 reviews
image