Meligolf

Golf ở gần Hà nội

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Hãy đến với 🛍️ Meligolf ở Hà nội- qua những đánh giá và nhận xét từ khách hàng.

📍 Địa Chỉ: 25 Ng. 2 P. Nguyễn Chánh, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

📞 Liên Hệ : +84 866 375 125

🛎 Giờ mở cửa

Những đánh giá và nhận xét từ Google
với Tổng sao đánh giá là: ⭐

⭐️ –
⭐️ –
⭐️ –

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image