Momo’s Kitchen

Nhà hàng ở TP Vũng Tàu

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Hãy đánh giá 🍽️Momo’s Kitchen và những trải nghiệm của bạn tại 36 Đồng Khởi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam. Chúng tôi chuyên về Fast food restaurant
Với những đánh giá của khách hàng về Momo’s Kitchen ⭐️ tại 36 Đồng Khởi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam

📍 Địa chỉ: 36 Đồng Khởi, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam
📞 Để đặt bàn, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: +84 784 404 731

 🌟Tổng hợp những đánh giá của Momo’s Kitchen! như sau:

Google

0.0

0 reviews
image