OUTEREF – Outerspace Reflex American English (Campus OR9)

Trung Tâm Anh Ngữ Quận 7

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Trung Tâm Anh Ngữ Quận 7 OUTEREF – Outerspace Reflex American English (Campus OR9)!
địa chi tại 9 Hoàng Quốc Việt, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.
Hãy đánh giá và nhận xét về chúng tôi.

📞 Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy liên hệ theo số điện thoại: +84 28 3785 2196.

Giờ mở cửa của chúng tôi như sau:

Monday, 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 9 pm Tuesday, 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 9 pm Wednesday, 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 9 pm Thursday, 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 9 pm Friday, 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 6 pm Saturday, 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 7:30 pm Sunday (Christmas Eve), 7:30 to 11:30 am, 1:30 to 7:30 pm, Hours might differ. Hide opening hours for the week

Những đánh giá và nhận xét từ Google

với Tổng sao đánh giá là: 4.9

⭐️5 stars – 5 months ago
This is a very good English centre. In here have a lot of beautiful teachers

⭐️5 stars – 5 months ago

This is the best english school i’ve ever learned :>
⭐️5 stars – 5 months ago
I like it a lot. Very nice

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image