Trung tâm Ngoại ngữ Tuấn Anh – TAEC Tân Bình

Trung Tâm Anh Ngữ Quận Tân bình

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Trung Tâm Anh Ngữ Quận Tân Bình Trung tâm Ngoại ngữ Tuấn Anh – TAEC Tân Bình!
địa chi tại 4A Đồng Xoài, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.
Hãy đánh giá và nhận xét về chúng tôi.

📞 Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy liên hệ theo số điện thoại: +84 902 386 332.

Giờ mở cửa của chúng tôi như sau:

Monday, 9 am to 9 pm Tuesday, 9 am to 9 pm Wednesday, 9 am to 9 pm Thursday, 9 am to 9 pm Friday, 9 am to 9 pm Saturday, 9 am to 9 pm Sunday (Christmas Eve), Closed, Hours might differ. Hide opening hours for the week

Những đánh giá và nhận xét từ Google

với Tổng sao đánh giá là: 4.8

⭐️ –

⭐️ –


⭐️ –

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image