Center Golf

Golf ở gần Hà nội

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Hãy đến với 🛍️ Center Golf ở Hà nội- qua những đánh giá và nhận xét từ khách hàng.

📍 Địa Chỉ: 353B Đ. Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 10000, Vietnam

📞 Liên Hệ : +84 973 888 430

🛎 Giờ mở cửa

Friday, Open 24 hours Saturday, Open 24 hours Sunday, Open 24 hours Monday, Open 24 hours Tuesday, Open 24 hours Wednesday, Open 24 hours Thursday, Open 24 hours.

Những đánh giá và nhận xét từ Google
với Tổng sao đánh giá là: ⭐ 1.0

⭐️1 star – Be careful with this shop. Today I plan to buy a putter I looked it up online for 4.3 million. Contacted the store and confirmed it was in stock. When I got there I was given everything else said it was out of stock told the customer to … More
⭐️ –
⭐️ –

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image