ĐIỂM TÂM SÁNG

Nhà hàng ở Nha trang

Hãy là người đầu tiên đánh giá
Hãy đánh giá ⭐️ĐIỂM TÂM SÁNG⭐️và những trải nghiệm của bạn tại đây.
ở thành phố biển Nha trang!
Nhà hàng ĐIỂM TÂM SÁNG – có

📍địa chỉ 19 Đ. Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000
📞 Để đặt bàn, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0258 3831 310🌟

Những đánh giá và nhận xét ĐIỂM TÂM SÁNG

Google

0.0

0 reviews
image