LẨU BÒ SONG GIA

Nhà hàng ở Nha trang

Hãy là người đầu tiên đánh giá
Hãy đánh giá ⭐️LẨU BÒ SONG GIA⭐️và những trải nghiệm của bạn tại đây.
ở thành phố biển Nha trang!
Family restaurant LẨU BÒ SONG GIA – có

📍địa chỉ 7559+Q6M, 19 Tháng 5, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
📞 Để đặt bàn, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: +84 357 803 188🌟

Những đánh giá và nhận xét LẨU BÒ SONG GIA

Google

0.0

0 reviews
image