LINKING GOLF

Golf ở gần Hà nội

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Hãy đến với 🛍️ LINKING GOLF ở Hà nội- qua những đánh giá và nhận xét từ khách hàng.

📍 Địa Chỉ: 144 P. Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

📞 Liên Hệ : +84 933 748 588

🛎 Giờ mở cửa

Friday, 8 am to 9 pm Saturday, 8 am to 9 pm Sunday, 8 am to 9 pm Monday, 8 am to 9 pm Tuesday, 8 am to 9 pm Wednesday, 8 am to 9 pm Thursday, 8 am to 9 pm.

Những đánh giá và nhận xét từ Google
với Tổng sao đánh giá là: ⭐ 4.6

⭐️5 stars – Excellent
⭐️5 stars – The showroom has a wide variety of goods and enthusiastic consulting staff. I have bought here many times and have always been satisfied. Prices are usually cheaper than other stores
⭐️5 stars – Wide variety of goods enthusiastic staff. Will be back

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image