Trung Tâm Anh Ngữ IES Education – Quận 7

Trung Tâm Anh Ngữ Quận 7

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Trung Tâm Anh Ngữ Quận 7 Trung Tâm Anh Ngữ IES Education – Quận 7!
địa chi tại 58 Đường số 41, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.
Hãy đánh giá và nhận xét về chúng tôi.

📞 Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy liên hệ theo số điện thoại: +84 915 897 975.

Giờ mở cửa của chúng tôi như sau:

Monday, 9 am to 9 pm Tuesday, 9 am to 9 pm Wednesday, 9 am to 9 pm Thursday, 9 am to 9 pm Friday, 9 am to 9 pm Saturday, 9 am to 9 pm Sunday (Christmas Eve), 9 am to 9 pm, Hours might differ. Hide opening hours for the week

Những đánh giá và nhận xét từ Google

với Tổng sao đánh giá là: 4.6

⭐️5 stars – 8 months ago

8 months ago


⭐️5 stars – 9 months ago

9 months ago


⭐️5 stars – 9 months ago

9 months ago

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image