Trung Tâm Ngoại Ngữ ESTAR

Trung Tâm Anh Ngữ Quận Tân bình

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Trung Tâm Anh Ngữ Quận Tân Bình Trung Tâm Ngoại Ngữ ESTAR!
địa chi tại 766/92/25 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.
Hãy đánh giá và nhận xét về chúng tôi.

📞 Để biết thêm thông tin và đăng ký, hãy liên hệ theo số điện thoại: +84 983 840 118.

Giờ mở cửa của chúng tôi như sau:

Monday, 7 am to 10 pm Tuesday, 7 am to 10 pm Wednesday, 7 am to 10 pm Thursday, 7 am to 10 pm Friday, 7 am to 10 pm Saturday, 7 am to 10 pm Sunday (Christmas Eve), 7 am to 10 pm, Hours might differ. Hide opening hours for the week

Những đánh giá và nhận xét từ Google

với Tổng sao đánh giá là: 5.0

⭐️5 stars – 11 months ago
Great school.

⭐️5 stars – 5 years ago

Friendly and effective teachers
⭐️5 stars – 2 weeks ago
I love this place.

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image