Vietnam Lux Golf

Golf ở gần Hà nội

Hãy là người đầu tiên đánh giá

Hãy đến với 🛍️ Vietnam Lux Golf ở Hà nội- qua những đánh giá và nhận xét từ khách hàng.

📍 Địa Chỉ: Đ. Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 10000, Vietnam

📞 Liên Hệ : +84 988 486 639

🛎 Giờ mở cửa

Friday, 7 am to 7 pm Saturday, 7 am to 7 pm Sunday, 7 am to 7 pm Monday, 7 am to 7 pm Tuesday, 7 am to 7 pm Wednesday, 7 am to 7 pm Thursday, 7 am to 7 pm.

Những đánh giá và nhận xét từ Google
với Tổng sao đánh giá là: ⭐ 5.0

⭐️5 stars – Thank you Rosie for arranging the trip. Trip was perfect. Fantastic trip. Rosie did a great job with all the arrangements. She is very proactive and responsive. Thank you Vietnam Lux Golf ⛳️
⭐️5 stars – First time using Vietnam Lux golf feel easy for us the whole golf trips at Danang.We will use Vietnam Lux golf for our future golf trip at Vietnam. give them a 5*
⭐️5 stars – Highly recommended Vietnam Lux Golf who is available for golf & tour arrangement. Rosie is very attentive and very professional in selecting and arranging the best golf courses. Will use this again for our next trips.

Tổng hợp những đánh giá như sau:

Google

0.0

0 reviews
image